• Barn

    Internationella barndagen

    Idag är det den internationella barndagen och 25-årsjubiliet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Jag vill uppmärksamma det genom att visa en studie som Barnfonden gjort där de ställt frågor i till 6000 barn i världens alla hörn (113 stycken i Sverige). Rapporten visar att synen på vilka rättigheter du har som barn skiljer sig mycket mellan olika länder. Endast en tiondel av alla barn i världen upplever att de alltid har rätt att uttrycka sig och att vuxna tar deras åsikt på allvar. Rapporten visar även att det ofta är hot om våld som hindrar barn från att uttrycka sig. Läs hela rapporten här! Här är frågorna barnen har fått svara…